Dokumenty Arbitrážního sdružení České republiky

14.01.2014 15:00

Pro potřeby všech uživatelů služeb Arbitrážního sdružení České republiky, o.s. (dříve také Arbitrážní soud České republiky a Rozhodčí soud při EACCL) jsou i nadále k dispozici znění předpisů rozhodných pro průběh dříve zahájených řízení:

 

Uvedené předpisy se použijí jen v těch řízeních, v nichž bylo jejich použití dohodnuto mezi stranami sporu.

Rozhodčí řád

Základní pravidla rozhodčího řízení
znění účinné od 21. 10. 2008 RSASCR21102008.pdf (54,8 kB)
znění účinné do 20. 10. 2008 ROZHODCI_RAD.pdf (55,8 kB)
znění účinné do 14. 11. 2007 radEACCLdo141107.pdf (53,1 kB)

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení - poplatkový řád

znění účinné od 01.06.2011 Pravidla_o_nakladech_2011.pdf (33 kB)
znění účinné do 14.11.2007 pop2007.pdf (63 kB)
znění účinné od 15.11.2007 POPLATKOVY_RAD.pdf (37,5 kB)

Organizační řád

znění účinné do 20. 10. 2008 org2008.pdf (49,9 kB)
znění účinné od 21. 10. 2008 ORGR21102008.pdf (25,7 kB)

 

 

Zpět