Více informací zde

17.03.2015 16:13

Informace pro rozhodce - zájemce o umístění do seznamu

V seznamu uvádíme pouze aktivní právníky, zejména advokáty, registrované k řešení spotřebitelských sporů u Ministerstva vnitra.

V případě zájmu o umístění v seznamu je nutno doložit právnické vzdělání a praxi (postačí č. registrace u ČAK), uvést kontaktní údaje, IČ, DIČ.

Umístění v seznamu je zpoplatněno v závislosti na pozici v seznamu a obsahu záznamu. Ceník bude poskytnut na vyžádání osobě, ketrá splňuje podmínky zápisu.

Službu poskytuje společnost Advocatius, s.r.o., IČ 25839578.

Zpět