JUDr. Milan Čichoň

JUDr. Milan Čichoň působí jako advokát v Ostravě.

Jako rozhodce působí již od roku 2008. Zaměřuje se na spory z obchodních vztahů a pohledávek. Jako rozhodce působil v desítkách sporů.

Je zapsán u Ministerstva vnitra i jako rozhodce pro spotřebitelské spory.

Místo řešení sporů: Ostrava

Základní odměna rozhodce činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (k odměně je účtována DPH).

V případě zájmu o sdělení bližších podmínek výkonu funkce rozhodce a vzoru rozhodčí doložky kontaktujte soud@rozhodcidolozka.cz.