Mgr. Lukáš Mokrý

Mgr. Lukáš Mokrý působí jako advokát v kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.

Jako rozhodce působí již od roku 2005. Zaměřuje se na nejširší spektrum rozhodčích sporů. Jako rozhodce působil v desítkách sporů.

Je zapsán u Ministerstva vnitra i jako rozhodce pro spotřebitelské spory.

Místo řešení sporů: Ostrava

Základní odměna rozhodce činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (k odměně je účtována DPH).

V případě zájmu o sdělení bližších podmínek výkonu funkce rozhodce a vzoru rozhodčí doložky kontaktujte soud@rozhodcidolozka.cz.

Zpět