Rozhodčí doložka

Nezbytnou podmínkou pro využití rozhodčího řízení je sjednání rozhodčí doložky mezi stranami sporu. V podstatě jde o dohodu stran, že případný (nebo již existující) právní spor budou řešit prostřednictvím rozhodce, mimo obecné soudy. Doložka se zpravidla sjednává v hlavní smlouvě (např. kupní), ale může být sjednána i samostatně (u tzv. spotřebitelských sporů je sjednání doložky v samostatné listině podmínkou její platnosti).

V nedávné době soudy vymezily správné znění rozhodčí doložky, tak aby zajišťovala platný průběh rozhodčího řízení. Jelikož judikatura soudů nemusí být ustálená a každý z rozhodců preferuje odlišné znění rozhodčí doložky, zjistěte si vždy aktuální znění doložky písemným dotazem k danému rozhodci nebo a náš e-mail.